Görme Engelliler

Anasayfa İhaleler Kantin İhaleleri


İHALESİ YAPILACAK KANTİNLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

·           Kantinin 3’üncü şahıslara kiraya verilebilmesi için Okul-Aile Birliğince karar alınacaktır. (Mülkiyeti hazineye ait olanlar öncelikle Millî Emlak Müdürlüğünden kiralama işlemini tamamlayacaktır)

·           Alınan bu karar bir üst yazı ile Okul Müdürlüğünce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecektir. Üst yazıda; muhammen bedel ve İhale komisyonlarında görevlendirilmek üzere, Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı, Birlik Başkanı ve Başkan Yardımcısının adı ve soyadının belirtilmesi

·           Okul Müdürlüğünce Fiyat Tespit Formunun doldurularak, onaylandıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi

·           İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Muhammen bedel belirleme komisyonu oluşturulup, muhammen bedel tespiti yapılacaktır.

·           Tespit edilen muhammen bedel üzerinden İhale edilmek üzere ihale komisyonu oluşturularak İhale oluru alınacaktır.

·           İhale oluru alındıktan sonra, İhale ilanı ve şartname İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilan panosunda, Okul Müdürlüğü ilan panosunda ve WEB sayfasında ( http://selcuklu.meb.gov.tr ) ilan edilecektir.

·           İhaleye girecekler ilanda belirtilen belgelerle birlikte ihale saatinde ihale yerinde hazır bulunacaktır.

·           İhale neticesinde İhaleyi kazanan kişi ile şartname gereği 4 nüsha sözleşme düzenlenecektir.

·           Düzenlenen sözleşmenin bir nüshası Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne, 2 nüshası (biri isletmeciye tebliğ edilmek üzere) ilgili okul müdürlüğüne ve bir nüshası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde kalacaktır.

 

SÖZLEŞMESİ YENİLENECEK KANTİNLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

       Kantinin sözleşmesinin yenilenmesi için Okul-Aile Birliğince karar alınacaktır.

 

        Sözleşmenin uzatılması halinde artış bedeli, Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Ancak kira bedelinin tespitine ilişkin faktörlerde önemli ölçüde farklılaşma olması halinde (öğrenci azalması, çoğalması gibi) kira bedeli komisyonca yeniden değerlendirilebilir. Bu durumda okul müdürlüğünce kira bedelinin yeniden tespiti için komisyonlarda görevlendirilmek üzere  okul müdürü, müdür yardımcısı, okul aile birliği başkanı, ve başkan yardımcısının ad ve soyadları bir üst yazı ile  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Fiyat artışı belirleme komisyonu oluşturulup, fiyat artışı yapılacaktır.

 

        Belirlenen artış neticesinde yüklenici ile sözleşme düzenlenecektir.

 

Düzenlenen sözleşmenin bir nüshası Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne, 2 nüshası (biri işletmeciye tebliğ edilmek üzere) ilgili okul müdürlüğüne ve bir nüshası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir

 

KANTİN, AÇIK ALAN, SALON VB. İHALE İLANLARI


KANTİN İHALELERİ İLE İLGİLİ BELGELER